В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
График работы: Пн-Пт 9:00 - 18:00 Cб: 10:00 - 15:00 Вс: Выходной


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Розділ 1. Загальні положення.
1.1. Договір публічної оферти (далі за текстом – «Договір») є публічною пропозицією інтернет-магазину Titanshina (Титаншина), далі за текстом – «Продавець», укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному веб-сайті: https://titanshina.ua/
1.2. Прийняття Покупцем умов цього Договору відбувається в момент, визначений п. 2.2. цього Договору.
1.3. Для мети цього Договору вживаються наступні поняття:
1.3.1. Товар / Картка товару –матеріальні предмети, речі з описанням широкого асортименту, які мають використовуватися за цільовим призначенням Покупцем. Артикул Товару – цифрове значення картки Товару, що її ідентифікує.
1.3.2. Продавець – компанія, суб’єкт оптово-роздрібної торгівлі, що реалізує Товари згідно каталогу на реалізацію Замовлення Покупця.
1.3.3. Покупець – фізична чи юридична особа, якими оформлено замовлення на веб-сайті.
1.3.4. Замовлення – оформлений за допомогою інтерфейсу веб-сайту запит Покупця до Продавця, який містить відомості, необхідні для ідентифікації Товару та способу його реалізації. Для мети цього Договору Замовленням може бути: використання і завершення функції веб-сайту (оформлення замовлення у «Кошик» в особовому кабінеті або без такого); здійснення запиту до Продавця у спосіб використання телефонії, запиту на зворотний зв’язок, оформлення замовлення в 1 клік.
1.3.5. Оператор – менеджер-консультант, відповідальний за комунікацію з Покупцем.

Розділ 2. Основні умови Договору
2.1. Предмет Договору: Продавець приймає на себе зобов’язання передати Покупцеві у власність Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар в порядку, що визначений цим Договором.
2.2. Договір вважається укладеним з моменту підтвердження Продавцем оформленого Замовлення та/або здійснення Покупцем оплати.
2.3. Ціна Товару: Продавець розміщує ціну на товар на веб-сторінках сайту. Ціни вказуються в національній валюті, встановлюються з урахуванням кон’юнктури ринку, і можуть бути змінені в односторонньому порядку Продавцем.
2.3.1. У разі, якщо Покупець, який оформив Замовлення і отримав підтвердження від Продавця, або оплатив вартість товару повністю або частково, ціна на товар не змінюється і не перераховується. Виняток із цього підпункту застосовується у разі відсутності Товару в наявності.
2.3.2. Вартість супутніх послуг (доставка) визначається на основі тарифів, що встановлені транспортною компанією на дату відправки Товару Покупцеві і оплачуються Покупцем. Витрати з доставки, у тому числі такі, що виникли внаслідок надання Покупцем недостовірних даних, покладаються на Покупця (зворотна доставка, переадресація відправлення тощо).

Розділ 3. Виконання замовлення, строки, розрахунки.
3.1. Замовлення вважається прийнятим до виконання у разі усного чи дистанційного підтвердження Оператора Покупцеві наявності Товару.
3.2. Замовлення виконується не пізніше наступного робочого дня з моменту узгодження з Покупцем: даних отримувача Товару чи іншої уповноваженої особи, кількості, ціни, найменування Товару. Замовлення може бути виконано пізніше з незалежних від Продавця обставин, про що Покупець повідомляється завчасно.
3.3. Продавець вважається таким, що виконав обов’язок щодо виконання Замовлення в момент здачі Товару Покупцеві на складі або транспортній організації для подальшої доставки. 
3.4. У разі доставки Покупець отримує від Продавця експрес-накладну (ТТН чи інший документ) для відслідковування маршруту і терміну прибуття Товару до Покупця.
3.5. Право власності на Товар і ризик його випадкового знищення переходить до Покупця в момент отримання Покупцем Товару за накладною (чи іншим документом в якому зазначена відмітка про отримання Товару).
3.6. Покупець несе ризик додаткових витрат у разі прострочення отримання Товару від транспортної організації (з 5-го дня може нараховуватися плата за зберігання).
3.7. Розрахунки здійснюються виключно в національній валюті у спосіб безготівкового, готівкового платежу. Оператор перед оформленням Замовлення уточнює у Покупця спосіб розрахунку і обмеження, які можуть діяти на конкретній території України тощо.
3.8. Якщо Продавець і Покупець дійшли згоди щодо виконання Замовлення після зарахування на користь Продавця платежу від Покупця (повна чи часткова оплата), Продавець приступає до виконання Замовлення після підтвердження зарахування грошових коштів на його розрахунковий рахунок.
3.9. У разі, якщо в Покупця виникли обставини, що зумовлюють скасування Замовлення, а Продавець не приступив до його виконання, Покупець має право звернутися до Продавця із заявою про повернення сплачених коштів, яка задовольняється протягом 3 робочих днів, якщо інше не узгоджено сторонами, але загалом не більше ніж 5 робочих днів.
3.10. Продавець має право встановлювати резервування Товару згідно Замовлення Покупця. Якщо між сторонами не узгоджено інше – тривалість резерву встановлюється до кінця робочого дня, якщо Замовлення оформлено в той самий день. Оплачений Товар зберігається безкоштовно не більше 7 календарних днів, не може бути проданий іншим особам.

Розділ 4. Повернення та обмін Товару.
4.1. Покупець (фізична особа) має право повернути Товар належної якості (без слідів експлуатації, зі збереженим документом про придбання Товару, збереженою упаковкою (тарою) протягом 14 днів не рахуючи дня отримання (для Покупців – фізичних осіб). Покупець повідомляє Продавця про намір повернення Товару усно чи дистанційно, отримує від Продавця інформацію про місце повернення Товару. З моменту отримання Товару Продавцем від Покупця, Продавець перевіряє його на відповідність збереженню товарних властивостей і не пізніше ніж через 5 робочих днів повертає грошові кошти на підставі отриманої від Покупця заяви.  
4.2. Обмін Товару на такий самий чи аналогічний (з перерахунком вартості за згодою Покупця) допускається у разі наявності такого Товару.
4.3. Повернення Товару неналежної якості із поверненням Покупцеві грошових коштів або заміною Товару на інший допускається після проведення Продавцем перевірки якості Товару (у тому числі здійснення експертизи). Для цієї мети Покупець зобов’язаний передати Товар Продавцеві. Загальний строк прийняття рішення про задоволення вимоги Покупця не більше тридцяти робочих днів з моменту отримання Товару Продавцем. Продавець повідомляє Покупця про прийняте рішення у прийнятний для сторін спосіб. Якщо за результатами експертизи буде встановлено, що Товар відповідає ознакам належної якості, понесені Продавцем витрати на її організацію і проведення, покладаються на Покупця (або вираховуються).
4.4. У разі необґрунтованої відмови Покупця від отримання Товару, якщо Продавець виконав свій обов’язок щодо виконання Замовлення, Продавець має право не повертати грошові кошти Покупцеві у розмірі транспортних витрат (доставка від/до Продавця).
4.5. Не підлягає поверненню чи обміну Товар, вимоги щодо експлуатації якого порушені Покупцем.

Розділ 5. Права і обов’язки сторін.
5.1. Права Продавця:
5.1.1. Відмовитися від оформлення Замовлення Покупця чи його анулювання у разі виникнення сумнівів щодо особи Покупця або через відсутність відомостей, що мають істотне значення для виконання Замовлення (відсутність зв’язку, даних отримувача Товару тощо), або у разі невідповідності поведінки Покупця загальноприйнятним нормам.
5.1.2. Запропонувати Покупцеві Товари в асортименті.
5.1.3. Продавець має і інші права, що випливають зі змісту цього Договору.
5.2. Обов’язки Продавця:
5.2.1. Виконати Замовлення Покупця належним чином.
5.2.2. Своєчасно повідомляти Покупця про неможливість виконання Замовлення або обставини, що зумовлюють затримку його виконання.
5.2.3. Інформувати Покупця про умови виконання Замовлення, надавати інформацію про Товар.
5.3. Права Покупця:
5.3.1. На свій розсуд обирати Товар, оформлювати чи скасовувати Замовлення.
5.3.2. Отримувати від Продавця інформацію щодо умов виконання Замовлення, інформацію про Товар.
5.3.3. Обирати форму розрахунку із Продавцем, якщо інше не узгоджено сторонами.
5.4. Обов’язки Покупця:
5.4.1. Надавати Продавцеві повну, достовірну інформацію, необхідну для виконання Замовлення Продавцем.
5.4.2. Дотримуватися при взаємодії з Продавцем загальноприйнятних норм спілкування.
5.4.3. Отримати від Продавця Товар, здійснити розрахунок на затверджених з Продавцем умовах.
5.4.4. Повернути Продавцеві Товар, що надійшов у більшій кількості ніж в оформленому Замовленні.
5.4.5. Оплатити узгоджену в Замовленні ціну Товару у разі, якщо Продавцем помилково не вказано такої ціни у транспортній декларації помилково (де ціна дорівнює нулю або менше від узгодженої) і повідомити Продавця.
5.4.6. Дотримуватися інших умов цього Договору, дотримуватися Правил дорожнього руху.
5.5. Покупець і Продавець, залежно від виникнення обставин, що зумовлюють неможливість виконання цього Договору, повідомляють одне одного про такі обставини, домовляються про виконання чи розірвання Договору.
5.6. Сторони мають і інші права та обов’язки, що випливають зі змісту інших положень цього Договору.

Розділ 6. Відповідальність сторін, застереження, врегулювання спору.
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Продавець не несе відповідальність у випадку виникнення наступних обставин: виробником Товару внесено зміни в зовнішній вигляд Товару; виконання Замовлення відкладено через незалежні від Продавця обставини і пов’язані із цим наслідки для Покупця; Замовлення виконано за невірно наданою інформацією Покупцем (помилкова вказана адреса отримання тощо). Продавець не несе відповідальності за збитки Покупця (реальна чи упущена вигода, завдана шкода третім особам), які могли виникнути через затримання постачання Товару, відсутності Товару або анулювання Замовлення, чи з інших причин.
6.3. Сторони звільняються від виконання умов цього договору у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), якими вважаються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами, або навіть за належної обачності такі наслідки настали.
6.4. Вирішення спорів між сторонами здійснюється з максимальним врахуванням інтересів кожної із сторін шляхом переговорів.

Розділ 7. Інші умови Договору.
7.1. Продавець має право в будь-який час вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку. Частиною цього Договору є рекомендації, додатки, інші опубліковані на веб-сайті матеріали із вказівкою на Договір.
7.2. Покупець, приймаючи і погоджуючись із цим Договором, надає Продавцеві безстрокову згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Метою зазначених заходів зі сторони Продавця є: виконання Замовлення Покупця, у тому числі подальша комунікація з Покупцем з інших питань, передання таких даних транспортним службам для здійснення доставки. Для іншої мети конфіденційні відомості Продавцем не використовуються.
7.2.1. Для забезпечення точності виконання Замовлень Продавець має право здійснювати звукозапис телефонної розмови із Покупцем, про що Покупець попереджається в момент здійснення телефонного дзвінку.
7.3. Продавець має право не публікувати контент (відгуки, коментарі) Покупців, якщо такі не відповідають тематиці веб-сайту, є образливими чи мають аморальний характер.
7.4. З метою просування продукції, комерційних пропозицій Продавець має право пропонувати Покупцеві Товари та послуги використовуючи маркетингові інструменти, рекламу. Покупець має право відмовитися від індивідуальних пропозицій сповістивши Оператора безпосередньо або шляхом надіслання повідомлення на електронну скриньку: [email protected]. Для мети визначеної цим пунктом, для покращення якості користувацького інтерфейсу Покупець, користуючись цим веб-сайтом погоджується на розміщення файлів cookies на своєму пристрої. Технологія cookies не є такою, що зберігає і передає конфіденційні дані третім особам.
7.5. Покупець може використовувати веб-сайт виключно для мети ознайомлення із контентом (каталогом), оформлення Замовлень. Використання веб-сайту з несанкціонованою метою не допускається. Якщо Покупець до укладення Договору (оформлення Замовлення) вважає, що його права обмежуються, Покупець має право відмовитися від відвідування веб-сайту або звернутися до Оператора для отримання роз’яснень його прав і обов’язків.
7.6. Користувач має право у разі виникнення технічних чи будь-яких інших питань написати на електронну скриньку: [email protected]
7.7. Договір діє до повного виконання зобов'язань Сторонами, якщо інше не передбачено Договором або чинним законодавством України.

Рекомендації Покупцям для мети Договору публічної оферти
Ці рекомендації обов’язкові для виконання Покупцем:
1) Перед отриманням Товару при доставці здійсніть огляд Товару на відповідність комплектації та опису безпосередньо на відділенні транспортної компанії (якщо можливо – сфотографуйте виявлені недоліки). Якщо недоліки виявлено – оформіть відмову від отримання товару і вкажіть причину, попередьте Оператора.
2) Для мінімізації випадків повернення і надмірних транспортних витрат, рекомендуємо здійснити примірку одного диску/шини (при замовленні вказати в кількісті 1 шт.), щоб переконатися у тому, що диск/шина встановлюється на авто безперешкодно. Прослідкуйте, щоб були відсутні сліди використання: в момент примірки не мають бути допущені ушкодження Товару, бруд чи залишки мастильних матеріалів.
Колісні диски. Після отримання товару Покупець має приміряти один диск на передню та задню ступиці. Якщо примірка успішна (рульова система і підвіска не зачіпляються), дозволяється встановлення усіх дисків на авто. Після цього дозволяється встановлення автомобільних шин. Якщо є сумніви щодо результатів примірки, переконайтеся чи можуть використовуватися центрувальні кільця.
3) Обов’язково надайте відповідь Оператору на питання про марку, модель, рік і модифікацію вашого авто або зверніть увагу Оператора на це. Зазначена інформація дозволить додатково пересвідчитися у можливості монтування продукції саме під зазначений тип автомобіля. Оператори, з’ясувавши невідповідність параметрів авто до обраного вами Товару – мають право відмовитися від виконання замовлення. 
4) Запити Покупців не підлягають задоволенню, якщо: товар має механічні пошкодження (за винятком виробничого браку); монтаж і балансування проводилося у пересічних (некваліфікованих) фахівців; товар зберігався в неналежний спосіб або в супереч рекомендаціям виробника щодо товарів даного виду; параметри товару не відповідають технічним параметрам транспортного засобу; відбулося втручання в цілісність товару (самостійна модифікація, ремонт); елементи транспортного засобу зношені, несправні, в аварійному стані (зокрема, але не виключно підшипники, ходова частина, неправильний розвал-сходження); не дотримується відповідність допустимим навантаженням і швидкості (понад максимальні значення індексів); застосовувалися герметики, миючі засоби, фарби; товар втрачає експлуатаційні властивості через природний знос, інтенсивність використання, у тому числі в екстремальних умовах (автомобільні перегони, різкий розгон, гальмування, трюки); для шин – встановлення шипів (для автошин типу «під шип» і звичайних); товар експлуатується в умовах бездоріжжя або на дорогах незадовільного стану.
5) Дотримуйтесь Правил дорожнього руху.

Хочу скидку